CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM - VT GAS

VT GAS - VIET NAM LIQUEFIED GAS COMPANY LIMITED

Thành viên của

Bạn cần tư vấn, báo giá, hỏi đáp?

Nhập Email và điện thoại của bạn

Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT GAS (VT GAS), tiền thân là Công ty LD Khí hóa lỏng Việt Nam, được thành lập ngày 04/03/1994. VT GAS được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0316158113 ngày 21/02/2020, là đơn vị thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (GAS SOUTH).

Sơ đồ tổ chức
z4879459462145_0b225982431644db5c3ef652698661ec.jpg