CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM - VT GAS

VT GAS - VIET NAM LIQUEFIED GAS COMPANY LIMITED

Thành viên của

Hội nghị Sơ kết Đảng bộ Công ty Khí miền Nam

Hội nghị Sơ kết Đảng bộ Công ty Khí miền Nam

Ngày 14/06/2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam có đồng chí Trần Đức Sơn – Phó bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Về phía Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam gồm có: Đồng chí Phan Quốc Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Luận – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng Văn Vĩnh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và các đồng chí cán bộ chủ chốt là Đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2023. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Gas South đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu các chỉ đạo, góp ý của đồng chí Trần Đức Sơn và yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Lệ Hiên