Safety

  Diễn tập PCCC (5/8/2010)
  Hằng năm công ty có đợt luyện tập Phòng cháy chữa cháy.

Với tính chất dễ cháy nổ của LPG, công ty luôn huấn luyện cho mọi nhân viên ý thức về phòng chống cháy nổ.

Công ty có những quy định nghiêm ngặt về PCCC, từ khi đi vào hoạt động đền nay, công ty chưa xảy ra bất cứ một vụ cháy nổ nào

Với trang thiết bị hiện đại và các đợt luyện tập thường xuyên, đảm bảo ứng phó được tình trạng khẩn cấp nếu có.