Thông Tin Thị trường

  Yêu cầu Thực hiện nghiêm việc đăng ký giá Gas (10/8/2012)
  TT-Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đầu mối, yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng ký giá gas.


- Theo Bộ Tài chính,qua rà soát hồ sơ đăng ký giá cho thấy một số doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Có doanh nghiệp áp dụng mức giá mới trước khi thực hiện việc đăng ký, giải trình lý do thay đổi giá.
- Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh khí đầu mối khi có thay đổi về giá phải gửi hồ sơ đăng ký giá đến Bộ qua thư diện tử Email (phải có chữ ký điện tử) hoặc Fax. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải gọi điện tới Cục Quản lý về giá để xác nhận thời gian gửi và nhận hồ sơ. Hồ sơ đăng ký về giá của các doanh nghiệp đầu mối phải được gửi đến Cục Quản lý giá trước khi điều chỉnh giá bán, kể cả ngày nghỉ hoặc ngày lễ.
- Trong công văn này, Bộ tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối kịp thời công khai thông tinn về giá sau mỗi lần điều chỉnh, đặc biệt là giá bán lẽ đến tay người tiêu dùng thống nhất trong toàn hệ thống, thực hiện niêm yết giá theo quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ xủ lý nghiêm.
- Trước đó, từ ngày 1-10-2012 hàng loạt doanh nghiệp gas đã tăng giá gas bán lẻ 15.000 - 16.000 đồng/bình 12 kg. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 2-10-2012 Bộ chỉ nhận được hồ sơ đăng ký tăng giá của 6 doanh nghiệp.