Hướng Dẫn

  Van điều áp dùng cho loại van vặn (8/5/2010) (5/9/2011)
 

1. Gắn vào bình gas bằng cách vặn tay vặn theo chiều kim đồng hồ.
2. Mở gas bằng cách mở van đầu bình trước, sau đó nhấn nút “Push to Release”. Đóng gas bằng cách khoá van đầu bình lại.
3. Tháo van để thay bình gas: khóa van đầu bình trước, sau đó vặn tay vặn theo chiều kim đồng hồ.