Chi tiết sản phẩm
Bình đỏ - Van POL
Mã số: VTG50
Giá:1
Mô tả chi tiết:
1. Tiêu chuẩn DOT 4BA-240
2. Dung tích nước 26.2 ~ 26.5 lít (±0.2)
3. Dung lượng chứa LPG 12 kg
4. Tiêu chuẩn thép JIS G 3116 SG 255
5. Đường kính ngoài của bình 300mm (±2)
6. Chiều cao tổng thể của bình 560mm (±5)
7. Áp suất thử thủy tĩnh 34 Kg/cm2
8. Van POL V4E hiệu SCG