Chi tiết sản phẩm
Công ty Tôn Phương Nam
Mã số: VTG35
Giá:
Mô tả chi tiết:
Bồn chứa: 2 bồn x 16 tấn
Bộ hoá hơi: 2 x 300 kg/hr
Công suất: 600 kg/hr
Chủ đầu tư: VT-Gas
Đơn vị thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công: VT-Gas