Chi tiết sản phẩm
Bình 45kg loại 1 van
Mã số: VTG33
Giá:0
Mô tả chi tiết:
 1. Tiêu chuẩn thiết kế DOT-4BW-240
 2. Áp suất thiết kế 240 Psi; 17 Kg/cm2
 3. Áp suất kiểm tra thủy lực 480 Psi; 34 Kg/cm2
 4. Thể tích bình 99 lít ± 0.5%
 5. Trọng lượng khí 45kg Bu + Pro
 6. Đường kính ngoài thân bình           374mm ± 1mm
 7. Chiều cao toàn bộ bình 1175mm ± 5mm
 8. Van POL-V87Q3 hiệu SCG