Chi tiết sản phẩm
Bình 12kg van Compact
Mã số: VTG31
Giá:0
Mô tả chi tiết:
 1. Tiêu chuẩn DOT 4BA-240
 2. Dung tích nước 26.4 lít (±0.2)
 3. Dung lượng chứa LPG 12 kg
 4. Tiêu chuẩn thép JIS G 3116 SG 255
 5. Đường kính ngoài của bình 300mm (±1)
 6. Chiều cao tổng thể của bình   585mm (±3)
 7. Áp suất thử thủy tĩnh 34 Kg/cm2
 8. VanCOMPACT