Bộ máy tổ chức

Sơ lược về công ty VT- GAS
Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam, tên thương mại VT-GAS là công ty liên doanh giữa 2 đối tác: Công ty CPKD khí hóa lỏng miền Nam (PVG-South), Ủy Ban Dầu Khí Quốc Gia Thái Lan (PTT). Công ty được cấp giấy phép đầu tư số 816/GP ngày 04/03/1994. Tổng số vốn đầu tư là 15 triệu USD. Thời hạn hoạt động là 20 năm.

Sơ đồ tổ chức