Blog

Đăng nhập
Username:  
Password:  

 

  Tài liệu hệ thống ISO-OHSAS (9/13/2012)
  Tài liệu sửa đổi được cập nhật tại đây


Kể từ tháng 03/2012 tất cả các tài liệu mới nhất liên quan đến ISO-OHSAS của Công ty sẽ được tìm thấy trong mục Tài liệu trong hệ thống Phần mềm BES của Công ty.

- Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ với Phạm Quốc Việt để được giải đáp. Xin cảm ơn